20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 15:05
ADALET İÇİN 31 Mart’ta Kadıköy’de buluşuyoruz!
30 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 13:45
ADALET İÇİN 31 Mart’ta Kadıköy’de buluşuyoruz!

Sivas katliam? ile ilgili olarak Alevi Bekta?i Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i, Alevi K?lt?r Dernekleri ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ba?ta olmak ?zere bir ?ok y?re derne?i ve vak?f bug?n Ankara’da bir araya gelerek 31 Mart Cumartesi g?n? ?stanbul Kad?k?y Meydan?’nda b?y?k bir miting yapma karar? ald?lar. Mitingle ilgili yap?lan ortak a??klama ??yle: Y?re?imizdeki yang?n devam ediyor! ADALET ???N 31 Mart, Cumartesi, Saat 12:00 ?stanbul KADIK?Y Meydan?'nda bulu?uyoruz!

Sivas katliam? ile ilgili olarak Alevi Bekta?i Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i, Alevi K?lt?r Dernekleri ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? ba?ta olmak ?zere bir ?ok y?re derne?i ve vak?f  bug?n Ankara’da bir araya gelerek 31 Mart Cumartesi g?n? ?stanbul Kad?k?y Meydan?’nda b?y?k bir miting yapma karar? ald?lar. Mitingle ilgili yap?lan ortak a??klama ??yle:

Sivas katliam davas?nda zamana??m?n? tan?m?yoruz!
Y?re?imizdeki yang?n devam ediyor!
ADALET ???N
31 Mart’ta Kad?k?y’de bulu?uyoruz!

Ankara 11. A??r Ceza Mahkemesi’nin Sivas katliam? davas?nda firari san?klara ilgili olarak verdi?i zamana??m? karar? hukuksal a??dan T?rkiye i?in tam bir utan? belgesidir, insanl??a kar?? i?lenmi? su?larda zamana??m? olmaz. 
Bu karar, adalet duygusuna vurulmu? bir darbedir.
Bu karar, yaln?zca 5 firari katliam san???n?n affedilmesi ile s?n?rl? bir karar de?ildir, onlar ?ahs?nda binlerce katliam san???n?n aklanmas?d?r.
Bu karar, Mad?mak Oteli’nde konaklayan bilim, k?lt?r ve sanat insanlar?n? yakmak i?in 8 saat otel ?n?nde “yak?n ula yak?n” diye ???l?klar atan, “Cumhuriyet burada kuruldu, burada y?k?lacak” diyen binlerce katliam san???n?n affedilmesidir! ?ktidar eliyle T?rkiye gericili?inin ?d?llendirilmesidir.
Bundan dolay? y?re?imizdeki yang?n halen devam ediyor!
Sivas katliam? ba?ta olmak ?zere b?t?n katliamlar insanl??a kar?? i?lenmi? su? olarak kabul edilene kadar m?cadelemiz devam edecek!
Katliam?n b?t?n san?klar? ve d?nemin y?neticileri yarg? ?n?ne ??kart?lana kadar m?cadelemiz devem edecek!
Bir olaca??z, diri olaca??z, iri olaca??z!
?nsan olman?n onurunu hisseden, vicdan sahibi herkesi mitinge davet ediyoruz!

31 Mart, Cumartesi, Saat 12:00
?stanbul KADIK?Y Meydan?

Alevi Bekta?i Federasyonu 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i
Alevi K?lt?r Dernekleri
Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf?

Bu yazı toplam 574 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü