20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 13:28
51. Ulusal 25. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri
29 Ağustos 2014 Cuma Saat 10:15
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Yönetim Kurulu, 15-16-17 Ağustos 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 51. Ulusal 25. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri ne katıldı.

HACI BEKTA? VEL?Y? ANMA VE K?LT?R SANAT ETK?NL?KLER? YAPILDI.

51.Ulusal 25. Uluslararas? Hac? Bekta? ? Veli Anma ve K?lt?r Sanat Etkinlikleri Yap?ld?.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi ad?na ?ube Ba?kan? Murat Y?ld?r?m ve e?i, Genel Sekreter Erzader Ero?lu, y?netim kurul ?yesi H?seyin Y?ld?z ve e?leri kat?ld?.

Etkinlik kapsam?nda ger?ekle?tirilen bir?ok programda yer alan vak?f ?ube y?netim kurulu, yap?lan de?erlendirme toplant?s?na da kat?ld?.

15 A?ustos Cuma g?n? Hac? Bekta? Veli K?lt?r Merkezindeki program? Alevi Bekta?i Dernekleri Vak?flar? Federasyon y?neticileri, Ocak ?nderleri, Alevi Dedeleri ve Bekta?i Babalar? kat?ld?.

Panelin sunumunu ?smail Sa?l? yapt?, panelde Dat?a ?ubemizin ad?na ba?kan Murat Y?ld?r?m s?z ald? ve alevi ocaklar?n?n, alevi vak?flar?n?n sorunlar? ?zerine konu?tu.

16 A?ustos Cumartesi g?n? etkinli?in a??l???n? CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??taro?lu K?lt?r Merkezinde yapt?.

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l??taro?lu?nun a??l?? konu?mas? ve di?er m?lki amirlerin konu?mas?, CHP ve Metin Feyzio?lu, Ya?ar Okuya?n?n ?ovlar?yla a??l?? sona erdi.

Hi? bir Alevi kurulu?un protokolde yer verilmedi, Alevi kurulu?lar? temsilen de olsa a??l??ta s?z verilmemesini alevi kurum kurulu?lar?, 16 A?ustos Cumartesi g?n? saat 19.00? da Hac? Bekta? Veli Dergah?nda durumu protesto etmek amac?yla Dergah bah?esinde ba?ta Gaz? Vakf? Ba?kan? ve inan? ?nderi Vel? G?lsoy ?nderli?inde; Ka??thane Nurtepe Cemevi Ba?kan ve Dedesi Zeynel ?ahan, Gazi Pirsultan Derne?i Dedesi, Kartal Cemevi Dedesi, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi Dedesi Erzade Ero?lu ile birlikte 3000 ki?iden olu?an halk?m?zla Ser?e?me Hac?bekta? Veli Avlusu?nda Alevi Kurumlar? Birlik Cemi cem oldular.

Programda olmad??? halde Alevilerin inan? merkezi olan ve ibadete kapal? olan Hac? Bekta? dergah?nda Sultangazi cemevi dedesi Veli G?lsoy, Ka??thane Nurtepe cemevi dedesi Zeynel ?ahan, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Dedesi ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?rVakf? dedesi Erzade Ero?lu dergah?n bah?esinde cem yapt?lar.

Aleviler kendi kutsal mek?nlar?nda ibadetlerini yapamad?klar?ndan dolay? bu y?l bu ?ekilde yapt?k. 2.Kez Aleviler, kendi inan? merkezi olan Hac?bekta? Veli Dergah? Ser?e?me?de cem oluyorlar?

Destek veren kurulu?lar; Gazi Cemevi, Gazi Pirsultan Derne?i, Alevi Vak?flar Federasyonu ve di?er Alevi Dernekleri.

?n?m?zdeki Sene t?m Alevi Kurulu?lar? Hac?bekta? Veli Etkinlikleri?de olmasa olmaz Ser?e?me K?rklar Meydan?nda yapaca??z.

RES?M GALER?S?

    * Foto Galeri ve Slayt >>

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)MU?LA DEVR?M GAZETES? HABER?(20 A?ustos 2014)

Dat?a Vakf? Hac? Bekta? Anma Etkinliklerine kat?ld?

    * Mu?la Devrim Gazetesi Haberi >>

Haber Merkezi 51.Ulusal 25.Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Anma t?renlerine Vakf?n Dat?a ?ubesi de kat?ld?. 15-16-17-18 A?ustos g?nlerinde Hac? Bekta? ?l?esinde yap?lan etkinliklere Dat?a ?ubesi ad?na ba?kan Murat Y?ld?r?m ve arkada?lar? Herzader Ero?lu ve H?seyin Y?ld?z e?leriyle kat?ld?lar.

D?zenlenen panelin sunumunu ?smail Sa?l? yapt?. Panelde konu?an Murat Y?ld?r?m a??? konu?malar?nda hi?bir adli kurulu?a yer verilmedi?ini belirterek durumu Dat?a Vakf? olarak protesto ettiklerini vurgulad?.

16 A?ustos g?n? saat 19.00?da Hac? Bekta? dergah?nda bir araya gelen inan? ?nderi Veli G?rsoy, Ka??thane Cem Ba?kan? Zeynel ?ahan, Kartal Cemevi dedesi hep beraber yapt?klar? Cem t?reniyle y?neticilerin gelecek y?llarda bu hatay? yapmamalar?n? dilediler.Seneye kendilerine protokolde yer verilmemesi halinde Cem t?renini K?rklar Meydan?nda yapacaklar?n? s?yleyen Dat?a Vakf? Ba?kan? Murat Y?ld?r?m bu dileklerini payla?an derneklere te?ekk?rlerini sunduklar?n? dile getirdi.


DAT?A HAVAD?S GAZETES? HABER?(18 A?ustos 2014)

Dat?a Vakf? Hac? Bekta? Anma Etkinliklerine kat?ld?

    * Dat?a Havadis Gazetesi Haberi >>

15-16-17 A?ustos tarihlerinde ger?ekle?tirilen 51. Ulusal 25. Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Anma Etkinlikleri ne kat?ld?. Etkinlik kapsam?nda ger?ekle?tirilen bir?ok programda yer alan vak?f ?ube y?netim kurulu, yap?lan de?erlendirme toplant?s?na da kat?ld?.

Toplant?da ?ube ba?kan? Murat Y?ld?r?m s?z ald? ve alevi ocaklar?n?n, alevi vak?flar?n?nsorunlar? ?zerine konustu. Programda olmad??? halde Alevilerin inan? merkezi olan ve ibadete kapal? olan Hac? Bekta? dergah?nda Sultangazi cemevi dedesi Veli G?lsoy, Ka??thane Nurtepe cemevi dedesi Zeynel ?ahan, Sultangazi Pir Sultan Abdal Cemevi Dedesi ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?rVakf? dedesi Erzade Ero?lu dergah?n bah?esinde cem yapt?lar.

Bu yazı toplam 338 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü