17 Eylül 2019 Salı Saat 14:52
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA'DA 1 MAYIS'ı COŞKUYLA KUTLADIK.
05 Mayıs 2015 Salı Saat 09:04
1 Mayıs kutlamasına, CHP, HDP, Birleşik Haziran Hareketi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı da pankart ve flamalarıyla katılarak destek verdi.

DAT?A'DA 1 MAYIS'? CO?KUYLA KUTLADIK.

<

    * Foto Galeri ve Slayt i?in t?klay?n?z. >>

    * Yar?madan?n sesi yerel haber i?in t?klay?n?z. >>

Dat?a'da 1 May?s Emek ve Dayan??ma G?n? co?kuyla kutland?. ?enkaya Kav?a??'ndan Cumhuriyet Meydan?'na kadar sloganlar atarak y?r?yen yakla??k 300 ki?i, meydanda canl? m?zik e?li?inde t?rk?ler s?yleyip, halay ?ekerek 1 May?s'? kutlad?.

E?itim-Sen il?e temsilcili?i taraf?ndan d?zenlenen 1 May?s kutlamas?na, CHP, HDP, Birle?ik Haziran Hareketi, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? da pankart ve flamalar?yla kat?larak destek verdi.

?enkaya Kav?a??'nda toplanan yakla??k 300 ki?i, saat 13.00'te Cumhuriyet Meydan?'na do?ru y?r?y??e ge?ti. Atat?rk Caddesi ?zerinden yap?lan y?r?y?? boyunca co?kulu kalabal?k, 'Ya?as?n 1 May?s', 'Fa?izme kar?? omuz omuza', 'Ya?as?n haklar?n karde?li?i' diye sloganlar att?.

Y?r?yerek kutlaman?n yap?laca?? Cumhuriyet Meydan?'na gelen grup, devrim ?ehitleri i?in sayg? duru?unda bulundu, ard?ndan kat?l?mc?lar ad?na bas?n bildirisini E?itim-Sen il?e temsilcisi tertip komitesi ?yesi Eyl?l Demir U?ur okudu. Demir ,'1 May?s bug?ne dek, sermayenin s?m?r?c?l???ne kar??, eme?in; sava? ????rtkanl???na kar?? bar???n; bask?lara kar?? ?zg?rl???n; d??manl??a kar?? karde?li?in kar h?rs?na kar?? sosyal adaletin; yobazl??a kar?? ayd?nl???n; tekseslili?e kar?? k?lt?rel ?e?itlili?in sesi olmu?tur. Bundan sonrada b?yle olmaya devam edecektir? dedi.

Bas?n bildirisinin ard?ndan gruptakiler, canl? m?zik e?li?inde t?rk?ler s?yleyip, halay ?ekerek 1 May?s'? kutlad?. Bu s?rada, meydana yak?n camiye Cuma namaz? i?in gelen cemaat, g?r?lt?den rahats?z oldu. Cuma namaz?na denk gelen etkinlikte, gerek mikrofonlar gerekse at?lan sloganlar cami cemaatinin tepkisine neden oldu.


1 MAYIS KUTLAMA ?NCES? KAHVALTI.

1 May?s ???i ve Emek?i Bayram? kutlamam?z ?nce vak?f merkezimizde E?itim Sen Dat?a temsilcili?i ?yelerinin de kat?l?m?yla yapt???m?z birlik ve beraberlik kahvalt?s?yla ba?lad?. Saat 13.00'de ?enkaya'n?n ?n?nden ba?lad???m?z 1May?s y?r?y???m?z Dat?a Cumhuriyet meydan?nda sona erdi. Cumhuriyet Meydan?'nda di?er sivil toplum ?rg?tleri, kesk, e?itim sen le m?zik e?li?inde, ?ark?lar?m?z, t?rk?lerimizle bayram?m?z? kutlad?k.


RES?M GALER?S?

    * Foto Galeri ve Slayt i?in t?klay?n?z. >>

    * Yar?madan?n sesi yerel haber i?in t?klay?n?z. >>

(Resmi B?y?k G?rmek i?in L?tfen Resimin ?zerine T?klay?n?z.)Bu yazı toplam 1252 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü