17 Eylül 2019 Salı Saat 15:08
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
2015 YILI YAS-I MATEM VE MUHARREM ORUCU BAŞLIYOR.
07 Ekim 2015 Çarşamba Saat 10:36
YASSI MUHARREM (ON İKİ İMAMLAR) ORUCU başlıyor! (14 EKİM 2015 – 25 EKİM 2015 arası 12 gün) Muharrem Ayı Boyunca her akşam Saat 19 00’da Cemevimizde Oruç Açma Lokması verilerektir

2015 YILI YAS-I MATEM VE MUHARREM ORUCU BA?LIYOR.

HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI
DAT?A ?UBES?'NDEN T?M CANLARA ?A?RI

YASSI MUHARREM (ON ?K? ?MAMLAR) ORUCU ba?l?yor! (14 EK?M 2015 ? 25 EK?M 2015 aras? 12 g?n)

Muharrem Ay? Boyunca her ak?am Saat 19 00?da Cemevimizde Oru? A?ma Lokmas? verilerek, ard?nda Muharrem Ay? ile ilgili sohbet, g?lbenkler, duaz-? imamlar okunacakt?r.

T?m Canlar?m?zla birlikte Kerbela ?ehitlerini ve ?mmam H?seyin?i anal?m. Birlikte yass? matemizi tutal?m.

Dat?a'da ya?ayan t?m canlar?n oru? a?ma yeme?ine ve sohbetlere kat?lmalar?n? ve manevi destek vermelerini bekliyoruz.

NOT: 23 EK?M 2015 Cuma G?n? 10 MUHARREM YASI MATEM KERBALA ?EH?TLER? ANILACAK. 26 EK?M 2015 Pazartesi G?n? A?ure G?n? vak?f merkezimizde yap?lacakt?r.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Y?netimi

Alev?lerde, H?seyin'in Kerbel?'daki ac?s? ba?ta olmak ?zere On iki ?mamlar'?n ac?lar?n? anmak ve anlamak i?in Muharrem M?temi tutulur.

Muharrem Matemi'nin amac?: Bu t?rl? ac?lar?n bir daha ya?anmamas? i?in gerekli olan insanl?k de?erlerini ve Alev? ??retisini ?z?msemektir. Sa?l??? yerinde olanlar oru? tutarlar. Matemden ama?, kendine eziyet yapmak de?il, k?t?l?k ve katliamlar?n bir daha olmamas? ad?na anmak ve unutmamakt?r. Kerbel? katliam?nda hasta olmas? nedeniyle ?mam Zeynel Abidin'in kurtulmas? ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a ??kredilir.

Bu nedenle Muharrem m?temi, a??re gelene?i ile biter. 12 g?n orucun ard?ndan A??re G?n? yap?l?r. 12 de?i?ik malzemeden olu?an a??re yenilir ve da??t?l?r.

T?m canlar?n; muharrem (matem-i yas) ay?nda oru? tutan b?t?n canlar?n oru?lar?, niyetleri, lokmalar? kabul olsun...

Muharrem Orucu Yas-? Matem g?nleri 2015

Masum-i Pak Orucu: 11-12-13 EK?M 2015 (Kerbelada hen?z ?ocuk ya?ta iken zalimce katledilen ond?rt masumun yas? i?in)

Muharrem Orucu: 14 EK?M 2015’te ba?lay?p 25 EK?M 2015’te tamamlanacak.

A?ure G?n?: 26 EK?M pazartesi

B?t?n peygamberlerin tuttu?u Muharrem Orucu t?m M?sl?manlara farzd?r.

Matem ay? boyunca su i?ilmez, et yenmez, kan d?k?lmez, d???n-ni?an-s?nnet t?renleri yap?lmaz, kar? koca ili?kileri kesilir,?alg? ?al?nmaz,e?lence d?zenlenmez . Oru? tutanlar yatmaya yak?n niyet ederek oruca ba?larlar. Ayr?ca sahura kalkmak yoktur. G?ne?in bat?m? ile oru?lar a??l?r. Oru? g?steri?ten uzak sade yemekler ile susuz a??l?r. Ama? Kerbelade ?ehit olan hak a??klar?n?n bir nebze olsun hallerini hissetmektir. Yo?urt, s?t, gibi g?dalar az olmak ?art?yla al?n?r. Kerbela ??l?nde ?ehit olan H?seyin ve ailesinin halleri ?rnek kabul edilerek a??r?l?ktan ka??n?l?r. G?steri?e giren iftar yemekleri d?zenlenmez, hak a??klar?n?n deyi?leri okunur.


2015 YILI YAS-I MATEM ORUCU

MASUM-U PAK 1. G?N - 11 EK?M 2015 PAZAR

MASUM-U PAK 2. G?N - 12 EK?M 2015 PAZARTES?

MASUM-U PAK 3. G?N - 13 EK?M 2015 SALI

YAS-I MATEM 1. G?N - 14 EK?M 2015 ?AR?AMBA

YAS-I MATEM 2. G?N - 15 EK?M 2015 PER?EMBE

YAS-I MATEM 3. G?N - 16 EK?M 2015 CUMA

YAS-I MATEM 4. G?N - 17 EK?M 2015 CUMARTES?I

YAS-I MATEM 5. G?N - 18 EK?M 2015 PAZAR

YAS-I MATEM 6. G?N - 19 EK?M 2015 PAZARTES?

YAS-I MATEM 7. G?N - 20 EK?M 2015 SALI

YAS-I MATEM 8. G?N - 21 EK?M 2015 ?AR?AMBA

YAS-I MATEM 9. G?N - 22 EK?M 2015 PER?EMBE

YAS-I MATEM 10. G?N - 23 EK?M 2015 CUMA

YAS-I MATEM 11. G?N - 24 EK?M 2015 CUMARTES?

YAS-I MATEM 12. G?N - 25 EK?M 2015 PAZAR

A?URE G?N? 26 EK?M 2015 PAZARTES?

Bu yazı toplam 3965 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü