20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 13:58
7.DATÇA HIZIRŞAH ETKİNLİĞİ YAPILDI.
20 Eylül 2016 Salı Saat 09:03
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin bu yıl Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Datça Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği


7.DAT?A HIZIR?AH ETK?NL??? YAPILDI (30-31 TEMMUZ 2016)

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi?nin bu y?l Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kanl??? ve Dat?a Belediye Ba?kanl????n?n katk?lar?yla ger?ekle?tirdi?i 7. H?z?r?ah Etkinlikleri bu y?l 30-31 Temmuz 2016 tarihlerinde Dat?a?da ger?ekle?tirildi.

Etkinlik 30 Temmuz Cumartesi Dat?a H?z?r?ah K?y??ndeki H?z?r?ah K?lliyesi?nde yap?lan a??l??la ba?lad?. Etkinlik, ?nan? ?nderi Nihat YOLER??nin lokma i?in verdi?i g?lbenk duas?yla ba?lad?. Ard?ndan ?ube Ba?kan? Murat YILDIRIM??n ve di?er kat?l?mc?lar?n yapt??? konu?malarla devam etti.

A??l?? t?renine; CHP ?stanbul milletvekilli Yakup AKKAYA, CHP ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK??, CHP Bursa Milletvekili Orhan SARIBAL, CHP Parti Meclis ?yesi Emre ?AM, Mu?la B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman G?R?N, Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR, Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Ercan GE?MEZ, HBVAKV Sivas ?ube Ba?kan? G?l?mser ALTUNTA?, HBVAKV ?ekmek?y ?ube Ba?kan? Muzaffer AKKOL, HBVAKV Antalya ?ubesi Zeynel CAN, Cumhuriyet Gazetesi yazar? Miyase ?LKNUR, Halk M?zi?i Sanat??s? ve ?stanbul Beylikd?z? Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Leyla ?NVER, Halk M?zi?i Sanat??s? Ekrem ATAER, Halk M?zi?i Sanat??s? Muzaffer ?ZDEM?R kat?ld?.

Yap?lan konu?malar?n ard?ndan et, pilav, ayrandan olu?an lokmalar kat?lan misafirlerle payla??ld?.

Etkinli?in 2. G?n?nde Dat?a B?lent Ecevit K?lt?r Merkezi?nde ?Alevi Ocaklar?nda Bar?? ve Adalet Nas?l Sa?lan?r?? konulu panel ger?ekle?tirildi. A??l??ta HBVAKV Dat?a ?ubesi Murat YILDIRIM, Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?AR, ?stanbul Milletvekili G?lay YEDEK??, Bursa milletvekili Orhan SARIBAL, Mu?la Milletvekili Nurettin DEM?R konu?ma yapt?lar. Konu?malar?n ard?ndan Z?beyit ?EL?K?in moderat?rl???ndeki panele ger?ekle?tirildi. Panelde Garip Dede Dergah? ba?kan? Celal FIRAT, Cumhuriyet Gazetesi Yazar? Miyase ?LKNUR, HBVAKV Genel Ba?kan? Ercan GE?MEZ, Gazeteci Yazar Necdet SARA? konuyla ilgili g?r??lerini payla?t?lar. Soru cevap k?sm?n?n da yer ald??? panel sonras?nda kat?l?mc?lara plaketleri takdim edildi ve panel yap?lan ikramlarla son buldu.

Ak?am ise Dat?a Amfi Tiyatro?da ?cretsiz halk m?zi?i konseri ger?ekle?tirildi. Amfi tiyatronun tamamen doldu?u konserin sunuculu?u Nurg?l YILDIRIM taraf?ndan ger?ekle?tirilirken, Halk M?zi?i Sanat??lar? Ekrem ATAER, Leyla ?NVER, Muzaffer ?ZDEM?R, Suna S?NMEZ ba?lama ve t?rk?leriyle geceyi renklendirdiler. Konser sonras?nda eme?i ge?enlere te?ekk?r plaketi sunularak etkinlik sonland?. 7. H?z?r?ah etkinlikleri sayesinde bir hafta s?reyle Dat?a?ya yurt i?i ve yurt d???ndan gelen misafirlerle de gerek turizm gerekse de ekonomik anlamda etkinlik g?zel Dat?a?m?za canl?l?k getirmi?tir.


FOTO GALER?:

Bu yazı toplam 862 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü