20 Temmuz 2019 Cumartesi Saat 13:28
HBVAKV Danışma Kurulu Toplantısı Kuşadası Şubesinde gerçekleşti.
13 Şubat 2017 Pazartesi Saat 14:00
HBVAKV Genel Merkezi Ege bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı Kuşadası Şubesinde gerçekleşti.

HBVAKV Genel Merkezi Ege b?lgesi Dan??ma Kurulu Toplant?s? Ku?adas? ?ubesinde ger?ekle?ti.


HBVAKV Ege b?lgesi Dan??ma Kurul Toplant?s? Ku?adas? ?ubesinde ger?ekle?ti.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Merkez taraf?nda Ege B?lgesinde bulunan ?ubelerle ile Ku?ades? Cem Evi?nde 11 ?ubat 2017 Cumartesi Saat 12.00? de Dan??ma toplant?s? d?zenlendi.

Toplant?ya Ege B?lgesinde bulunan vakf?m?z?n ?ube ve Cemevlerinin ba?kan ve y?netim kurulu ?yeleri ile birlikte kat?ld?k.


  Genel Ba?kan Tuncer BA?,  Ba?kan Yard?mc?s? Kamil AYKANAT, Genel Sekreter Seyit KARAHAN toplant?ya kat?ld?. 

Toplant?n?n a??l???n? Sayman Seyit KARAHAN yapt?. Vakf?m?z?n mali tablosu ile ilgili geni? bir sunum yapt?. ?ubelerimizde bu sunumdaki tabloya g?re mali disiplin konular?n? d?zenleyeceklerdir.

   Genel Sekreter Zeynel CAN vakf?n idari konular?nda bilgilendirme yapt?. ?ubelerinde idari konularda bu sunumu dikkate almalar? ?n g?r?lm??t?r.

Genel Ba?kan Tuncer BA??ta Vakf?m?z, Kamu yarar?na olmas? nedeniyle vergi muafiyetleri ile ilgili geni? bir sunum yapt?.

   Vakf?m?z?n yeni geli?tirecek projeler i?erisinde olu?turaca?? kooperatif, Engelli ve Kad?nlar?m?z?n ?retece?i ?r?nleri ve ?ubelerimizin T?rkiye genelinde bulunduklar? yerel ?r?nlerin kooperatife dahil edilmesine ve ?r?nlerin pazarlanmas?na haz?rl?k yapmaktay?z.

   Vakf?m?z e?itim, sa?l?k ve gen?lere y?nelik projelerin haz?rl?k a?amas?ndad?r. Bu projelerimiz sonu?lan?rsa ?ubelerimizle birlikte hayata ge?irece?iz. Sonras?nda ?ube ba?kanlar? ve y?neticiler ile soru ve cevap ?eklinde dan??ma toplant?s? devam etti.

Dan??ma toplant?s?na Ege B?lgesinde bulunan 13 ?ube ba?kan? ve y?neticileri kat?ld?. Haci Bekta? Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi olarak ba?ta Ba?kam Murat Y?ld?r?m; ba?kan Yard?mc?s? H?seyin Y?ld?z, Kurum Dedesi ve Sayman Nihat Yoleri olmak ?zere y?netim kurulumuz haz?r bulundu.Bu yazı toplam 480 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü