22 Ağustos 2019 Perşembe Saat 04:42
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA CEMEVİ HIZIR BAYRAMI YAPILDI.
20 Şubat 2017 Pazartesi Saat 08:45
DATÇA'DA HIZIR LOKMASI VE HIZIR BAYRAMI HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI CEMEVİ ‘NDE 17.02.2017 CUMA GÜNÜ YAPILDI.


DAT?A'DA HIZIR LOKMASI VE HIZIR BAYRAMI  HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI CEMEV? ?NDE  17.02.2017 CUMA G?N?   YAPILDI. 

17 ?ubat 2017 Cuma g?n?  Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi'nde H?z?r Lokmas? payla??larak  ve H?z?r Bayram? kutland?.

H?z?r Lokmas?'na Dat?a Pir Sultan Abdal Derne?? Dat?a ?ubesi Ba?kan? Bekir ?ahin ve y?netim kurulu, Emek Sen Dat?a ?ube Ba?kan? Mustafa bey ve y?netim kurulu, Kad?n ??g?c?   Derne?? Ba?kan? Men?ure han?m, Dat?a m?zikseverler Derne?i Y?neticileri ve Dat?al? dostlar?m?z canlar?m?z bizimle birlikte oldular.

Lokma Duas?, G?lbenk ve Sofra Duas?n? Kurum Dedesi  Nihat Yoleri verdi?i H?z?r Bayram'?nda 
Ba?kan Murat Y?ld?r?m da "H?z?r'la ilgili konu?mas?n? yapt? ve ?? g?n boyunca oru? lokmas?n? veren canlar?m?za ve ?? g?n boyunca g?n?ll? hizmet eden bac?lar?m?za, Dedemiz Nihat Yoleri'ye, Zakirlik yapan Ali Ekber Ta?delen ve Dursun Alab?y?k'a  y?netim kurulu ad?na te?ekk?r etti".HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT?R VAKFI DAT?A ?UBES? CEMEV?
HIZIR ORUCU VE HIZIR LOKMASI


Alevilikte ibadetin yeri, ?ekli, zaman?, mek?n? yoktur ve esas olan her zaman k?mili insan olmaya ?al??makt?r.

Ayr?ca kendine reva g?rmedi?ini ba?kas?na reva g?rmemektir.
Bunun yan? s?ra her inanc?n oldu?u gibi Alevi-Bekta?i inanc?n?n da kendine ?zg? ibadetleri ve kutsal g?nleri vard?r.

H?z?r, bug?n olduk?a geni? bir co?rafyada dara d??enlerin, ezilenlerin, karda tipiye tutulanlar?n, denizde bo?ulmak ?zere olanlar?n, i?kence g?renlerin, hastalar?n, fakirlerin, ?yeti? imdad?ma ya H?z?r? diyerek ?a??rd?klar? ortak bir isimdir. ?l?ms?z oldu?u bilinir.
H?z?r; Alevilere g?re, kimi zaman bir melek, kimi zaman kurtar?c? ve yarat?c?d?r. Aleviler  misafiri H?z?r?la, H?z?r?? da Hz. Ali ile ?zde?le?tirmi?lerdir. H?z?r, Neb??dir, (yani peygamberdir) H?z?r, ??h-? Merdan Ali?dir. Ya da Hz. Ali?nin insanlara an?nda yard?mc? olmas? i?in g?nderdi?i yan? ba??m?zdaki temsilcisidir.

H?z?r Anadolu insan? i?in her zaman do?ru, ?al??kan, her yerde haz?r ? naz?r, adaletli, yard?msever, dar g?nde imdada an?nda yeti?en, Bilge, Ulu, Evliya veya Dervi??tir.
Bir ??k?r orucu olan H?z?r orucu ayn? zamanda Hz. H?z?r'?n ?ahs?nda y?ce Yarat?c?dan bereket ve rahmet istemenin, esenlik ve kurtulu? dilemenin, dostluk ve dayan??ma talep etmenin, payla??m ve karde?likte bulu?man?n da orucudur.

Her insan?n ya?am?nda mutlaka ??kran g?nleri vard?r. Hastal?ktan kurtulanlar, kazadan beladan kurtulanlar, k?sacas? zor g?nlerden kurtulanlar, ??kran? olarak dualar?n?n, kurbanlar?n?n, lokmalar?n?n kabul? i?in, dar g?nlerinde H?zIr yeti?sin diye  Allah r?zas? a?k?na, H?z?r a?k?na, Ehl-i Beyit a?k?na, oru? tutarlar.

Allah irade s?fat?n? yaln?zca insanlara vermi?tir. Oru? iradenin imtihan?d?r. Hi? bir ?eyde uslanmayan nefsin oru? ile uslanmas?d?r. ??nk? a?l?k had safa da iken yememek, susuzluk had safa da iken i?memek, iyilik i?in nefsin dizginlerini ?ekip iradeyi kullanmakt?r. Yani, v?cuda akl?n h?km?d?r, kendi bedenine s?z?n ge?mesidir. 

Her an her yerde haz?r ve naz?r olan, ?aresizlerin ?aresi, umutsuzlar?n umudu Zorda kalanlar?n car?na yeti?en H?z?r, c?mlemizin yard?mc?s? olsun Allah herkese H?z?r elinden doluyu i?mek nasip eylesin. Dualar?n?z kabul, ibadetleriniz makbul olsun,  Ger?e?e H??


HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi

Y?netim Kurulu

Bu yazı toplam 354 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü