22 Ağustos 2019 Perşembe Saat 04:42
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KOMÜNİST BAŞKAN DATÇA'DA
27 Şubat 2017 Pazartesi Saat 13:50
Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Maçoğlu; 25.02.2017 Cumartesi günü Saat 16.00’da Datça Hacı Bektaş veli Anadolu kültür Vakfı Datça Cemevi’nde Yerel Yönetimler Çevre ve “Neden Hayır “ Söyleyiş


Dat?a Hay?r Platformu ve Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi'nin davetlisi olarak Tunceli Ovac?k Belediye Ba?kan? Mustafa Ma?o?lu;  25.02.2017 Cumartesi g?n? Saat 16.00?da Dat?a Hac? Bekta? veli Anadolu k?lt?r Vakf? Dat?a Cemevi?nde Yerel Y?netimler ?evre ve ?Neden Hay?r ? konulu s?yleyi? program?na kat?ld?.

Programa Dat?a Belediye Ba?kan? G?rsel U?ar, Ba?kan Yard?mc?s? ?nci Bilgin,  Dat?a Sivil Toplum ?rg?tleri ve geni? bir halk kitlesi kat?ld?.Dat?a Hay?r platformunun organize etti?i ?Yerel y?netimler,  ?evre ve neden hay?r?? konulu Tunceli Ovac?k Belediye ba?kan? Mehmet Ma?o?lu?nun konuk oldu?u s?yle?i Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevinde 25 ?ubat cumartesi saat 16.00?da gerekle?tirildi.
A??l?? konu?mas?n? Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m yapt?. Murat Y?ld?r?m, ?T?rkiye?nin do?usunda bulunan Ovac?k il?esi T?rkiye?nin g?ney bat?s?nda bulunan Dat?a il?emiz de do?as?,  bitki ?rt?s? ile d?nyada e?siz yerlerdendir.  Ovac?k Belediye Ba?kan?n buraya kadar gelip, bu s?yle?iyi ger?ekle?tirdikleri i?in kendisine te?ekk?r ediyorum? dedi .


Daha sonra Dat?a Hay?r Platformu ad?na yap?lan konu?man?n ard?ndan Tunceli Ovac?k Belediye Ba?kan? Mehmet Ma?o?lu sunumuna ba?lad?. Dat?a Belediye ba?kan? G?rsel U?ar??n da kat?ld??? s?yle?i de Ma?o?lu y?netim anlay???ndan ve yapt?klar?ndan bahsetti. Ovac?k il?esi halk?yla il?eyi nas?l y?netti?inden bahsetti. ?ncelikle il?enin en ?nemli kayna?? olan tar?mla ba?lad?klar?n? s?yleyen Ma?o?lu, bunu ?u an T?rkiye?de belki de ilk kendilerinin uygulamaya ba?lad???n? s?yledi.

Ovac?k?ta Munzur?un bozulmamas? i?in de il?e halk? ile birlikte direndiklerini s?yleyen ba?kan Ma?o?lu,  tar?m ?retimine ba?larken bir?ok zorluklarla kar??la?t?klar?n?, bunlar? a??p,  fasulye ve nohut konusunda iyi rand?man ald?klar?n? s?yleyen Ma?o?lu,   bunlar? pazarlama konusunda da di?er b?lgelerin insanlar?na da??t?m?n? ger?ekle?tirdiklerini s?yledi. ?retimde do?al tohumlar kulland?klar?n?, bu tohumlar? ge?mi?ten g?n?m?ze halk?m?z?n yeti?tirdi?i tohumlar oldu?unu ve kendilerinin de bunlar?n k?ymetini bildiklerini s?yledi.


Yakla??k iki saat s?ren sunumun ard?ndan Dat?a Belediye ba?kan? G?rsel U?ar konu?ma yapt?. Konu?mas?nda, Dat?a?n?n do?as?, havas?, bitki ?rt?s? ile Ovac?k?la benze?ti?ini s?yledi ve sunumu i?in Ovac?k Belediye Ba?kan? Mehmet Ma?o?lu?na te?ekk?r etti.  S?yle?i soru cevap b?l?m?yle sona erdi. S?yle?iye Dat?a?daki sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileriyle yo?un bir halk kitlesi kat?ld?.
Bu yazı toplam 400 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü