16 Kasım 2018 Cuma Saat 15:47
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ALEVİ BEKTAŞİ İNANÇ KURULU İSTANBUL'DA TOPLANDI.
07 Mart 2017 Salı Saat 07:09
Alevi pirleri, dedeler, analar, zakirler, Alevi kurum başkanları 4-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.Hac? Bekta? veli Anadolu k?lt?r Vakf? Dat?a Cemevi Ba?kan? Murat Y?ld?r?m??nda haz?r bulundu?u Alevi Bekta?i Federasyonu ?nc?l???nde 9 ayr? b?lgede ger?ekle?tirilen ?nan? Kurulu toplant?lar?ndan ??kan sonu?lar? de?erlendirmek ve bir karara varmak i?in Alevi pirleri, dedeler, analar, zakirler, Alevi kurum ba?kanlar? 4-5 Mart 2017 tarihlerinde  ?stanbul T?rkan Saylan K?lt?r Merkezi?nde bir araya geldi.

4 Mart 2017 Cumartesi g?n?  yap?lan iki oturumlu toplant?da yap?lan konu?malarda ?nan? Heyeti?nun otonom olaca?? ve i?levi anlat?ld?. Alevi asimilasyonuna dikkat ?ekilen konu?malarda, yezit anlay???na kar?? uyan?k olunmas? ikaz?nda bulunuldu. ?Aleviler vard?r, Alevilik hakt?r? vurgusunun da yap?ld??? toplant?da ?nan? Heyeti?nun olu?mas?n?n Alevi toplumuna umut verdi?i belirtildi.

Alevi Bekta?i ?nan? Heyeti?nun T?rkan Saylan K?lt?r Merkezi?ndeki Pirler Meclisi 5 Mart 2017 Pazar G?n? g?n? yap?lan toplant? 2 seanstan olu?tu. A??l??ta ?era? uyand?r?ld?.

?era? uyand?r?lmas?n?n hemen pe?inden program ??leme ile ba?lad?. Nurettin Aksoy dedenin verdi?i dar duas?n?n hemen pe?inden Hubyar y?resinin semah? ile devam etti.

?ki seans ise bir g?n ?nce olu?turulan divan azalar?n?n kat?l?m? ile ?nan? Heyeti?na ait konular tart???lmaya devam edildi.
Sunuculu?unu Vedat Kaya'n?n, Ge?ici Meclis Ba?kanl???n? H?seyin  G?zel G?l, Nurettin Aksoy, Hasan K?lavuz, Eren Y?ld?r?m,  Zeynel Abd?n Ko?,  Gar?p Bozkurt, Mehmet Turhan  Dedelerinin  y?r?tt???,  T?rkiye Genelinde sekiz B?lgede  toplant?s? yap?lan Yol Erkan ?nderleri toplant?s? ?stanbul?da yap?lan kurultayla sonu?land?r?ld?. 


?era?? uyand?rma  Eren Y?ld?r?m Dedenin G?lbent?, Zakirli?ini Muharrem Temmuz ve Gan? Pek?en'in yapt???,  Semahlar?n Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Ad?yaman ?ubes? Cemevi Semah ekibi d?nd??? toplant?da, Ey?p Cemev? Ba?kan? H?seyin G?zelg?l dar duas?n? verirken, Velayetin Ulusoy da yapt??? konu?mada  Alevi ?nanc? ?st?nde durdu. Federasyon Ba?kan? da alevilerin genel  sorunlar?n?  bir t?rl? ??zemediklerini s?yledi.

Alev? K?lt?r Dernekleri de sorunlar?m?z? de?i?ik ?ekilde g?ndeme getirdi. Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Genel Ba?kan? Tuncer Ba? da Alevi ?nanc?nda olmazsa olmaz?m?z?n ikrar ve r?zal?k oldu?unu s?yledi.

Pir Sultan K?lt?r Dernekleri Genel Ba?kan? Gani Kaplan da Alevilerin d?n de bug?n de  ??z?lmeyen sorunlar?ndan bahsetti.  Can yay?nlar? sahibi Adil Ali Atalay da 1968  y?l?ndan bug?ne kadar alevi ?rg?tlere katk? sunmaya ?al??t?klar?n? s?yledi. Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Eski Genel Ba?kan? Ercan Ge?mez de 25 y?ld?r alevi ?rg?tlenmenin i?inde olduklar?n?, birka? kez  B?y?k Alevi kurultaylar? yapt?klar?n?, bu kurultaylarda R?zal?k,  ?krar, Musayiblik ve alevi s?ylemlerini konu?mal?y?z dedi. 

C H P Ankara Milletvekili Nejdet Y?lmaz, M?sl?m Do?an,  CH P ?stanbul Milletvekili G?lay Yedek?i de Alevilerin ?nan? Merkezlerinin yasala?mas? ??in T?rkiye B?y?k Millet Meclisine kanun teklifleri verdiklerini ve takip?isi olacaklar?n? s?yledi. Dede Nurettin Aksoy Alevi Erkan Yol Meclisi'nin bildirgesini sundu.  H?sey?n G?zelg?l dede kapan?? g?lbenti okudu,

Bu yazı toplam 299 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü