22 Ağustos 2019 Perşembe Saat 05:04
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DATÇA'DA “ANNELER GÜNܔ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
15 Mayıs 2017 Pazartesi Saat 12:53
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi, 14.05.2017 Pazar günü "Anneler günü" sebebiyle Cem Evinde kahvaltılı bir organizasyon gerçekleştirdi.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi, 14.05.2017 Pazar g?n? "Anneler g?n?" sebebiyle Cem Evinde kahvalt?l? bir organizasyon ger?ekle?tirdi.


Anneler g?n?yle ilgili bir konu?ma yapan ?ube Ba?kan? Murat YILDIRIM'?n ard?ndan S?la ?ZA?A? isimli gen? k?z?m?z da bir konu?ma yapt?. Ard?ndan Dursun ALABIYIK kendi yazd??? ?iiri seslendirdi.

Bu y?l geni? bir kat?l?m?n g?zlendi?i etkinlikte, T?rkmen Demirezen y?l?n annesi se?ildi.
Etkinli?e kat?lan annelere ?i?ek takdim edilirken, ?ube Ba?kan? Murat YILDIRIM'?n e?i ?ahhan?m YILDIRIM i?in ?ocuklar? ve torunlar? taraf?ndan s?rpriz g?nderilen pasta da kat?lan anneler taraf?ndan birlikte kesildi.HACI BEKTA? VEL? ANADOLU K?LT? VAKFI DAT?A ?UBES? CEMEV? BA?KANI MURAT YILDIRIM?IN ANNELER G?N? KUTLAMA MESAJI
De?erli annelerimiz, k?ymetli misafirlerimiz,
Anneler g?n? vesilesiyle organize etti?imiz bu kahvalt?l? programa kat?ld???n?z, bizleri yaln?z b?rakmad???n?z i?in hepinize te?ekk?r ediyor, ho? geldiniz diyorum.
Bu anlaml? g?nde sizlerle bir arada olmaktan ?ok mutluyum Hepinizin Anneler G?n?'n? kutlayarak s?zlerime ba?lamak istiyorum.

May?s ay?n?n ikinci pazar g?n? Anneler G?n?'d?r. Anneler G?n? evrensel bir g?nd?r. D?nyada milyonlarca anne bug?n ?ocuklar? taraf?ndan sevgi ve sayg? ile an?l?r.

Kad?na bah?edilip de erkeklerde olmayan en ?nemli meziyetlerin ba??nda Annelik gelmektedir. Ana olabilmek ve bu meziyetle donat?lmak ?ok y?ce bir durumdur. Analar?m?z ailenin temel dire?i ve toplumun da gelece?idir. Sa?lam bir toplum ancak temelleri sa?lam at?lm?? aile yap?s? ile m?mk?nd?r.

Analar?m?z hayat? bize tan?tanlard?r. Bu anlamda annelerimiz ilk ve ebedi ??retmenlerimizdir. Bizim onlardan ??reneceklerimiz bir hayat boyu devam eder.
Kocaman y?reklerine d?nyalar?, sabr?, ?efkati, evlat sevgisini, fedak?rl???, zor ?artlarda pes etmemeyi, hayat?n zorluklar?na kar?? direnmeyi s??d?ran annelerimizi sevgi ve sayg?yla yeniden selaml?yor, ellerinden ?p?yorum.

   Murat YILDIRIM
   HBVAKV Dat?a ?ubesi Cem Evi Ba?kan?FOTO GALER?:Bu yazı toplam 508 defa okundu.
Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
Erdoğan SEZER
2.H?z?r?ah Etkinli?i
Veli GÜLSOY
1.Hızırşah
Erdal Yıldırım
FAŞİZME RAMAK KALA..
ARŞİVDE ARA
SİTE ANKET
Yenilenen Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel Olmuş
Güzel
İdare Eder
Kötü