2017 YASS-I MUHARREM ORUCU BAŞLIYOR
11 Eylül 2017 Pazartesi Saat 11:56
21 Eylül Perşembe günü Yas-ı Muharrem ayına ilk oruç tutularak başlanacaktır. Yas-ı Muharrem boyunca her akşam cemevimizde oruç açma lokması verilecekHACI BEKTA? VEL? 
ANADOLU K?LT?R VAKFI
DAT?A ?UBES? CEMEV?


KERBELA ?EH?TLER?N? ANIYORUZ

H?seyin do?rulu?a ula?t?ran bir ???kt?r
H?seyin kurtulu? gemisidir
H?seyin bendendir
Ben H?seyindenim
Eti etimdir, kan? kan?m
Kim H?seyin?i severse
Allah, onu seveni sever.
                                               Hz. Muhammed

YAS-I MUHARREM AYI

21 Eyl?l Per?embe g?n? Yas-? Muharrem ay?na ilk oru? tutularak ba?lanacakt?r. Yas-? Muharrem boyunca her ak?am cemevimizde oru? a?ma lokmas? verilecek, oru? a??m? sonras?nda sohbet ve kerbela ile ilgili bir imam?n k?nyesi okunacakt?r. Ard?ndan g?lbenk ve dualar yap?lacakt?r.
3 Ekim 2017 Sal? g?n? saat 12.30?da a?ure lokmas? t?m canlar?m?zla payla??lacakt?r. T?m canlar?m?z? bekleriz.

Murat YILDIRIM
Ba?lan

Oru? A??m Lokmas? vermek isteyen canlar?m?z dedemiz Nihat YOLER?ne isimlerini yazd?rabilirler.


2017 YILI YAS-I MATEM ORUCU

MASUM-U PAK 1. G?N - 18 EYL?L 2017 PAZARTES?
MASUM-U PAK 2. G?N - 19 EYL?L 2017 SALI
MASUM-U PAK 3. G?N - 20 EYL?L 2017 ?AR?AMBA

YAS-I MATEM 1. G?N - 21 EYL?L 2017 PER?EMBE
YAS-I MATEM 2. G?N ? 22 EYL?L 2017 CUMA
YAS-I MATEM 3. G?N - 23 EYL?LL 2017 CUMARTES?
YAS-I MATEM 4. G?N - 24 EYL?L 2017 PAZAR
YAS-I MATEM 5. G?N - 25 EYL?L 2017 PAZARTES?
YAS-I MATEM 6. G?N - 26 EYL?L 2017 SALI
YAS-I MATEM 7. G?N - 27 EYL?L 2017 ?AR?AMBA
YAS-I MATEM 8. G?N - 28 EYL?L2017 PER?EMBE
YAS-I MATEM 9. G?N - 29 EYL?L 2017 CUMA
YAS-I MATEM 10. G?N - 30 EYL?L 2017 CUMARTES?
YAS-I MATEM 11. G?N ? 01 EK?M 2017 PAZAR
YAS-I MATEM 12. G?N - 02 EK?M 2017 PAZARTES?

A?URE G?N? 03 EK?M 2017 SALI