DATÇA ÇEVRE TEMİZLİĞİ FARKIN DALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ
09 Ekim 2017 Pazartesi Saat 07:16
6 Ekim 2017 Cuma günü Datça Belediyesi, Dernek, Vakıf ve STK'ların desteğiyle ile düzenlenen Çevre Temizliği Farkındalık Günü Etkinliğine Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi'de katıld6 Ekim 2017 Cuma g?n? Dat?a Belediyesi, Dernek, Vak?f ve STK'lar?n deste?iyle ile d?zenlenen ?evre Temizli?i Fark?ndal?k G?n? Etkinli?ine Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi'de kat?ld?. 


Dat?a Belediyesi?nin ?nc?l???nde 06.10 2017 Cuma g?n? Dat?a Sivil Toplum ?rg?tleri birlikte Dat?a?daki yol kenar? ve deniz k?y? ?eridinde ?evre temizlik kampanyas?na Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evi y?neticiler,  ?yeleri ve k???k Eren Alp?ta kat?ld?.

Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cem Evin'den d?rt yol sanayiye kadar yap?lan ?evre  temizli?inde  K???k Eren Alp??n da katk?s? ile toplanan 20 torba ??p k???k Eren Alp??n  do?a i?in kat?l?mc?lara bir ders vermesi ile sona erdi.

FOTO GALER?: