AYDEM Cemevimizi Resmen İbadethane Olarak Kabul Etmiştir.
20 Ekim 2017 Cuma Saat 12:05
AYDEM Elektrik Perakende Satış Şirketiyle yaptığımız elektrik sözleşmesinde, Cemevimiz resmen ibadethane olarak kabul edilmiştir.


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi olarak AYDEM Elektrik Perakende Sat?? ?irketiyle yapt???m?z elektrik s?zle?mesinde, Cemevimiz resmen ibadethane olarak kabul edilmi? olup, 3010312 s?zle?me no 06909955  tesisat no ve 11.10.2017 tarihli abonelik s?zle?mesinde di?er t?m ibadethanelerin aboneli?inde oldu?u gibi "g?vence bedeli" al?nmam??t?r.  

Uzunca bir s?redir verdi?imiz m?cadelede resmi olarak ibadethane say?lmam?z a??s?ndan ilk ad?md?r. Bize inanan, sesimize ses olan herkese te?ekk?r ederiz. 

Murat YILDIRIM

HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan?