Edremit Zeytinlik Şubesi Cemevi Yönetimi'nin Cemevimize Ziyareti.
20 Ekim 2017 Cuma Saat 13:27
17.10.2017 Salı günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’mizi, HBVAKV Balıkesir Edremit Zeytinlik Şubesi Cemevi Başkanı Ziya Şahverdi ve yönetim kurulu ile ziyaret ettiler.
17.10.2017 Sal? g?n? Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi?mizi, HBVAKV Bal?kesir Edremit Zeytinlik ?ubesi Cemevi Ba?kan? Ziya ?ahverdi ve y?netim kurulu Arkada?lar? ile birlikte ziyaret etmi?lerdir.

Zeytinlik ?ubesi Cemevi Ba?kan? Ziya ?ahverdi ve y?netim kurulu  Cemevimizin A??l??? ve 8 nci H?z?r?aha Etkinli?ine kat?lamad?klar?ndan dolay? Cemevlerinin ve Alevi Kurlu?lar?n ya?ad??? sorunlar? nas?l a?ar?z, H?z?r?ah T?rbesi ile ilgili bilgi ve T?rbeyi yerinde g?rmek amac?yla cemevimizi ziyaret etmi?tir.

Ziyaretin ard?ndan H?z?r?ah'daki t?rbeyi de birlikte gezdik. Dat?a ?ubemiz ve Dat?a'yla ilgili de HBVAKV Dat?a ?ubesi olarak kendisine bilgi verdik. 

Ziyaretleri i?in kendisine te?ekk?r ediyoruz. 

Murat YILDIRIM

HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan?