MARAŞ KATLİAMININ 39m. YILI DATÇA DA ANILDI.
28 Aralık 2017 Perşembe Saat 13:22
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Datça Şubesi'nin birlikte düzenlediği Maraş Katliamı 39. Yıl Anma programı Datça'da yapıldı.


Hac? Bekta? Veli Anadolu K?lt?r Vakf? Dat?a ?ubesi Cemevi ve Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi'nin birlikte  d?zenledi?i Mara? Katliam? 39. Y?l Anma program? 24/12/2017 Pazar g?n? B?lent Ecevit K?lt?r Merkezinde yap?ld?.

Sunuculu?unu ?ule BAYAR??n yapt??? program, ?lenlerin an?s?na yap?lan sayg? duru?unun ard?ndan Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Dat?a ?ubesi Ba?kan? Mustafa KATIK?I?n?n ve HBVAKV Dat?a ?ubesi Cemevi Ba?kan? Murat YILDIRIM??n konu?malar?yla devam etti. 

Yap?lan konu?malarda Mara? Katliam? ve Alevilere yap?lan di?er t?m katliamlar ve g?n?m?zdeki s?k?nt?lardan bahsedildi. Hala yasal bir stat?ye kavu?turulmayan cemevleri ve zorunlu din dersleri de konu?malar?n konusuydu.


Program Ali Ekber BAYAR??n a??t ve deyi?leriyle sona erdi. 


FOTO GALER?: